Indhold start

Opplysning om søkeren

Din rolle i saken. Prosjektkoordinator betyr at du på vegne av byggherre koordinerer prosjektet

Arbeidsvarslingsplan

Ønsker du å søke en arbeidsvarslingsplan samtidig med gravesøknaden?

Risikovurdering

Merknader til risikovurderingen

Opplysning om arbeidet

Vær oppmerksom på at det kan være betingelser du må ta stilling til hvis du velger typen «Ettermelding-Akutt»
Periode
Datoen skal tastes inn i format dd-mm-åååå
Datoen skal tastes inn i format dd-mm-åååå
Ledningsopplysninger
Annet
Tast inn referansenummer eller lignende, som er kjent i din virksomhet
Her kan det angis bemerkninger hvis det er spesielle forhold vedrørende prosjektet.

Stedsansvarlig for gravingen

Navn på stedsansvarlig for gravingen
Mobilnummer til stedsansvarlig for gravingen
E-post adresse til stedsansvarlig for gravingen
Ansvarlig etter arbeidstid
Navn på stedsansvarlig for gravingen
Mobilnummer til stedsansvarlig for gravingen

Dokumenter og tegninger

Her kan det vedlegges tegninger, dokumenter og skiltplaner

Gravested på kart

Inntegning av gravestedet er en fordel i den videre gangen i søknadsprosessen og i forbindelse med saksbehandlingen, selv om det ikke er et krav. Bruk tegneverktøyet nederst i kartet. Klikk på "Hjelp til å tegne".

Gravested på kart

Nedenfor vises de veien som ligger i umiddelbar nærhet av de inntegnede arbeidsstedene. Hvis en vei ikke ønskes med i søknaden, fjern krysset. Ved å føre musen over veinavnet markeres veien i kartet.

Detaljer om gravested

Her kan det gis detaljert opplysning om gravestedet som inngår i søknaden.

Det må angis minst et gravested og minst en gravestedsdetalj for hvert gravested.

Opplysninger til AVP-Plan

Skiltplan

Her kan du legge til en skilteplan til denne søknaden.
Når du trykker på "Legg til skilteplan" knappen vil en ny tab åpne seg i din nettleser.

Byggherre

Hvis firmaet finnes i kommunes register over ledningseiere, kan det velges her.

Entreprenør

Hvis firmaet finnes i kommunens entreprenørregister, kan det velges her.

På vegne av

Fakturaadresse

Faktura sendes til søkerens adresse. Vennligst tast inn ny fakturaadressen i etterfølgende felter hvis fakturaadressen ikke er den samme som opplyst for søkeren.

Oppsummering og innsendelse

Vennligst kontroller opplysningene

Opplysning om søkeren
Søker som
Arbeidsvarslingsplan
Arbeidsvarslingsplan-søknad
Arbeidsvarslingsplan nr

Stedsansvarlig


Firma
Navn
Mobil
E-mail

Ansvarshavende for arbeidsvarslingen


Firma
Navn
Mobil
E-post
Skiltplan info
Opplysning om arbeidet
Søknadstype
Fra dato
Til dato
Gravingen gjelder
Graveområdet omfatter
Arbeidets art
Merknader til søknaden
Din referanse
Søkerens ansvarshavende på arbeidsstedet
Navn på stedsansvarlig for gravingen
Mobilnummer til stedsansvarlig for gravingen
E-post adresse til stedsansvarlig for gravingen
Detaljer om gravested
Vei
Fra husnr.
Til husnr.
Ytterligere beskrivelse av gravested hvis ikke husnummer finnes
Arbeidsområde Side Lengde (m) Bredde (m) Dybde (m) Areal Graveretning Utførelsesmetode

Opplysninger til AVP-Plan


Vegens tilstand under arbeidet

TEKST0080
Resterende bredde (m)0
Retning på kjørefeltet

Gang/sykkelsti tilstand under arbeidet

TEKST0077
Resterende bredde (m)0
Retning på kjørefeltet

Fortaus tilstand under arbeidet

TEKST0083
Resterende bredde (m)0
Retning på kjørefeltet
Beboerkjøring mulig til

Beskriv omkjøring
Skiltplanen som er tilknyttet søknaden
Versjon Fra dato Til dato Starttid på dagen Slutttid på dagen Beskrivelse Ansvarlig
Byggherre
Navn
Avdeling
Adresse 1
Adresse 2
Postnr.
By/Sted
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
Mobil
E-post
Firmatelefon
Org.nr.
Entreprenør
Navn
Avdeling
Adresse 1
Adresse 2
Postnr.
By/Sted
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
Mobil
E-post
Firmatelefon
Org.nr.
På vegne av
Navn
Avdeling
Adresse 1
Adresse 2
Postnr.
By/Sted
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
Mobil
E-post
Firmatelefon
Org.nr.
Fakturaadresse
Firmanavn
Avdeling
Adresse 1
Adresse 2
Postnr.
By/Sted
E-post
Org.nr.
Att. person
Fakturareferanse
Risko Vurdering
Farer og medvirkende forhold:
Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
Konsekvens
Sannsynelighet
Prioritet

Merknader
Betingelser
Informasjon rundt håntering av private opplysninger.
ROSYWEB