Indhold start

Opplysning om søkeren

Din rolle i saken. Prosjektkoordinator betyr at du på vegne av byggherre koordinerer prosjektet

Opplysning om arbeidet

Vær oppmerksom på at det kan være betingelser du må ta stilling til hvis du velger typen «Ettermelding-Akutt»
Periode
Datoen skal tastes inn i format dd-mm-åååå
Datoen skal tastes inn i format dd-mm-åååå
Ledningsopplysninger
Annet
Tast inn referansenummer eller lignende, som er kjent i din virksomhet
Her kan det angis bemerkninger hvis det er spesielle forhold vedrørende prosjektet.

Stedsansvarlig for gravingen

Navn på stedsansvarlig for gravingen
Mobilnummer til stedsansvarlig for gravingen
E-post adresse til stedsansvarlig for gravingen
Ansvarlig etter arbeidstid
Navn på stedsansvarlig for gravingen
Mobilnummer til stedsansvarlig for gravingen

Dokumenter og tegninger

Her kan det vedlegges tegninger, dokumenter og skiltplaner

Gravested på kart

Inntegning av gravestedet er en fordel i den videre gangen i søknadsprosessen og i forbindelse med saksbehandlingen, selv om det ikke er et krav. Bruk tegneverktøyet nederst i kartet. Klikk på "Hjelp til å tegne".

Gravested på kart

Nedenfor vises de veien som ligger i umiddelbar nærhet av de inntegnede arbeidsstedene. Hvis en vei ikke ønskes med i søknaden, fjern krysset. Ved å føre musen over veinavnet markeres veien i kartet.

Detaljer om gravested

Her kan det gis detaljert opplysning om gravestedet som inngår i søknaden.

Det må angis minst et gravested og minst en gravestedsdetalj for hvert gravested.

Byggherre

Hvis firmaet finnes i kommunes register over ledningseiere, kan det velges her.

Entreprenør

Hvis firmaet finnes i kommunens entreprenørregister, kan det velges her.

Prosjektkoordinator

Fakturaadresse

Faktura sendes til søkerens adresse. Vennligst tast inn ny fakturaadressen i etterfølgende felter hvis fakturaadressen ikke er den samme som opplyst for søkeren.

Arbeidsvarslingsplan

Ønsker du å søke en arbeidsvarslingsplan samtidig med gravesøknaden?

Skiltplan

Her kan du legge til en skilteplan til denne søknaden.
Når du trykker på "Legg til skilteplan" knappen vil en ny tab åpne seg i din nettleser.

Risikovurdering


Her skal du ta stilling og gjøre en vurdering på risiko rundt myke trafikanter, siktforhold, sykkelister, kjørende bilister og generelt fremkommelighet i gjeldende område. Helst en til hvert underpunkt.

Merknader til risikovurderingen

Opplysninger til AVP-Plan

Oppsummering og innsendelse

Vennligst kontroller opplysningene

Opplysning om søkeren
Søker som
Opplysning om arbeidet
Søknadstype
Fra dato
Til dato
Gravingen gjelder
Graveområdet omfatter
Arbeidets art
Merknader til søknaden
Din referanse
Søkerens ansvarshavende på arbeidsstedet
Navn på stedsansvarlig for gravingen
Mobilnummer til stedsansvarlig for gravingen
E-post adresse til stedsansvarlig for gravingen
Ansvarlig etter arbeidstid
Ansvarlig
Telefonnummer
Detaljer om gravested
Vei
Fra husnr.
Til husnr.
Ytterligere beskrivelse av gravested hvis ikke husnummer finnes
Arbeidsområde Side Lengde (m) Bredde (m) Dybde (m) Areal Graveretning Utførelsesmetode

Byggherre
Navn
Avdeling
Adresse 1
Adresse 2
Postnr.
By/Sted
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
Mobil
E-post
Firmatelefon
Org.nr.
Entreprenør
Navn
Avdeling
Adresse 1
Adresse 2
Postnr.
By/Sted
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
Mobil
E-post
Firmatelefon
Org.nr.
Sentral godkjenning
Prosjektkoordinator
Navn
Avdeling
Adresse 1
Adresse 2
Postnr.
By/Sted
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
Mobil
E-post
Firmatelefon
Org.nr.
Fakturaadresse
Firmanavn
Avdeling
Adresse 1
Adresse 2
Postnr.
By/Sted
E-post
Org.nr.
Att. person
Fakturareferanse
Arbeidsvarslingsplan
Arbeidsvarslingsplan-søknad
Skiltplan info
Arbeidsvarslingsplan nr

Stedsansvarlig


Firma
Navn
Mobil
E-mail
Har minimum kurs type 1

Utførende arb.varsling


Firma
Navn
Mobil
E-post
Har kurs type 2

Skiltplan info
Risko Vurdering
Farer og medvirkende forhold:
Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
Konsekvens
Sannsynelighet
Risiko

Merknader
Skiltplanen som er tilknyttet søknaden
Versjon Fra dato Til dato Starttid på dagen Slutttid på dagen Beskrivelse Ansvarlig

Opplysninger til AVP-Plan


Vei

Vegens tilstand under arbeidet

Vegens tilstand under arbeidet
Resterende bredde (m)0
Retning på kjørefeltet

Gang/sykkelsti tilstand under arbeidet

Gang/sykkelsti tilstand under arbeidet
Resterende bredde (m)0
Retning på kjørefeltet

Fortaus tilstand under arbeidet

Fortaus tilstand under arbeidet
Resterende bredde (m)0
Retning på kjørefeltet
Beboerkjøring mulig til

Beskriv omkjøring
Betingelser
Informasjon rundt håntering av private opplysninger.
ROSYWEB